Imprint PL

IMPRINT

Odpowiedzialny za treść

Helvezia Pharma & Medical Care AG
Turmstraße 18
6312 Steinhausen
Szwajcaria

Kontakt: Członek Zarządu Ridvan Abay

Numer firmy: CHE-206.284.475

Zastrzeżenie

Wszystkie teksty i linki zostały starannie sprawdzone i są na bieżąco aktualizowane. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i kompletne informacje na tej stronie, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, gwarancji ani odpowiedzialności za to, że informacje podane na tej stronie są prawidłowe, kompletne lub aktualne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na tej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia i nie zobowiązujemy się do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Wszystkie linki do zewnętrznych dostawców zostały sprawdzone pod kątem dokładności w momencie ich umieszczenia, ale nie ponosimy odpowiedzialności za treść i dostępność stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy. Odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody spowodowane treścią stron, do których prowadzą linki, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której prowadzą linki. Nie ma znaczenia, czy szkoda ma charakter bezpośredni, pośredni lub finansowy, czy też istnieje jakakolwiek inna szkoda, która może wynikać z utraty danych, utraty możliwości korzystania lub innych przyczyn jakiegokolwiek rodzaju.

Informacje prawna

Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo transmisji danych w Internecie; w szczególności istnieje ryzyko dostępu osób trzecich do danych przesyłanych pocztą elektroniczną.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wielokrotnemu niepotwierdzonemu wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w informacji prawnej przez osoby trzecie do celów reklamowych. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych lub informacyjnych.

Jeżeli poszczególne postanowienia lub sformułowania niniejszego zastrzeżenia są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych postanowień.