POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona internetowa Helvezia Pharma & Medical Care AG podlega szwajcarskim przepisom o ochronie danych, w szczególności zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (FADP), a także wszelkim obowiązującym zagranicznym przepisom o ochronie danych, takim jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej (UE). UE uznaje, że szwajcarskie przepisy o ochronie danych gwarantują odpowiednią ochronę danych.

Dostęp do naszej strony internetowej odbywa się przy użyciu szyfrowania transportu (SSL / TLS).

Dostęp do naszej strony internetowej – podobnie jak całe korzystanie z Internetu – podlega ogólnemu, losowemu, masowemu i pozbawionemu podejrzeń nadzorowi ze strony organów bezpieczeństwa w Szwajcarii, UE, USA i innych krajach. Nie mamy bezpośredniego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez służby specjalne, policję i inne organy bezpieczeństwa.

OCENA STATYSTYCZNA

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“) w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej zasięgu bez podawania danych osobowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie“, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link to http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

USŁUGI STRON TRZECICH

Hostujemy naszą stronę internetową w Republice Federalnej Niemiec. Dla każdego dostępu do tej strony internetowej tworzone są standardowe pliki dziennika serwera WWW z następującymi informacjami: Adres IP, data i godzina, w tym strefa czasowa, żądanie przeglądarki, w tym pochodzenie żądania (referrer), używany system operacyjny, w tym interfejs użytkownika i wersja, używana przeglądarka, w tym język i wersja, ilość przesłanych danych. Pliki dziennika są wykorzystywane do rozpoznawania problemów technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa oraz do statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Używamy Google Invisible reCAPTCHA do ochrony przed botami i spamem. Ta usługa amerykańskiej firmy Google LLC wykorzystuje między innymi pliki cookie, a dane są przekazywane do Google w USA, przy czym zakładamy, że w tym kontekście nie dochodzi do śledzenia osób wyłącznie poprzez korzystanie z naszej strony internetowej. Google zobowiązał się do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych zgodnie z Tarczą Prywatności USA-Europa. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google.

Czcionki są zintegrowane przez Google i Typekit.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Podmiot danych to osoba, której dane osobowe są przetwarzane. Przetwarzanie obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, niezależnie od zastosowanych środków i procedur, w szczególności przechowywanie, ujawnianie, pozyskiwanie, usuwanie, przechowywanie, modyfikowanie, niszczenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z co najmniej jedną z poniższych podstaw prawnych, o ile RODO ma zastosowanie:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności i prawa oraz interesy osoby, której dane dotyczą. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes handlowy polegający na możliwości udostępniania naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, egzekwowanie naszych własnych roszczeń prawnych i zgodność ze szwajcarskim prawem.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy obowiązującego prawa UE lub obowiązującego prawa kraju, w którym RODO ma pełne lub częściowe zastosowanie.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Art. 6 ust. 1 lit. d RODO w odniesieniu do niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres wymagany dla danego celu. W przypadku obowiązku przechowywania danych przez dłuższy czas ze względu na zobowiązania prawne i inne, którym podlegamy, odpowiednio dostosowujemy przetwarzanie.

KOMENTARZE I FORMULARZE

Formularze kontaktowe można wypełnić na naszej stronie internetowej. W tym celu używamy również plików cookie. Przechowujemy informacje, które odwiedzający naszą witrynę wprowadzają samodzielnie. Możemy również przechowywać adres IP oraz godzinę i datę w celu zwalczania nadużyć, w szczególności kradzieży tożsamości i spamu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową i inne osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mogą bezpłatnie zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, informacji o przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, skorzystania z prawa do przenoszenia danych – jeśli i w zakresie, w jakim RODO ma zastosowanie – poprawienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“) lub zablokowania ich danych osobowych, cofnięcia udzielonej zgody i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Organem nadzorczym ds. ochrony danych w Szwajcarii jest Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (EDÖB).
ADRESY KONTAKTOWE

Zapytania od organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą, zwykle docierają do nas pocztą elektroniczną, ale mogą być również wysyłane pocztą:

 

Helvezia Pharma & Medical Care AG

Turmstrasse 18

6312 Steinhausen

Szwajcaria

ra@helvezia.ag

Osobą kontaktową w sprawach związanych z ochroną danych w Helvezia Pharma & Medical Care AG jest Ridvan Abay.